60 000 SKOELSKERE BRUKER ROCCAMORE 🖤 GRATIS LEVERING OG 100 DAGERS RETURRETT 🇳🇴

Help Center

KJØPSVILKÅR

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de standard salgsbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over internett som er beskrevet under. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på roccamore.no, og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

Om selskapet og parter

Nettsiden eies av Roccamore ApS, Frederiksberggade 15, 2., 1459 København, Danmark med org.nr. 927 251 205 («selger», «vi», «oss»).

Kjøp på hjemmesiden er bindende når dette har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Informasjon om selskapet:

Roccamore
Frederiksberggade 15, 2. sal
1459 København
CVR 36542225

Danmark

 

Roccamore AS

Andersrudveien 1

NO-1914 Ytre Enebakk

Norge

Organisasjonsnummer: 927 251 205

Telefonnummer: +45 4043 1247
E-postadresse: hei@roccamore.no

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt bestillingen sin til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså̊ eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader, som selger ikke har informert om før kjøpet gjennomføres, skal ikke bæres av kjøper.


Unntak ved rabattkoder

Rabattkoder gjelder ikke ved kjøp av gavekort, Personal Shopping, nøkkelringer og accessories, samt spesielle kampanjer eller crowdfunding-produkter. Rabattkoder fra vårt Referral-program gjelder ikke ved kjøp av gavekort, Personal Shopping, nøkkelringer og accessories, samt spesielle kampanjer eller crowdfunding-produktere.

Betaling

Du kan betale med følgende betalingsmetoder hos roccamore.no: 


Kortbetaling

Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom våre betalingspartnere, som er Ouickpay, Klarna, PayPal og Vipps. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: Visa, Visa Electron, Mastercard, JCB, American Express og Diners Club.


Klarna fakturabetaling

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen kommer frem på fakturaen. Ved betaling med faktura er betalingsfristen 14 dager fra den dagen varene sendes fra oss. For å kunne betale med faktura krever betalingspartneren vår personnummeret ditt for å gjennomføre en kredittvurdering, samt at bestillingen din sendes til den adressen som er registrert på deg i Folkeregisteret. Her kan du lese Klarnas vilkår for fakturabetaling.

Det tilkommer ingen fakturaavgift om du velger å betale med faktura fra Klarna. Om betalingen uteblir tilkommer en påminnelsesavgift og forsinkelsesrente etter Klarnas regler og standardavgifter. Om betalingen etter dette fortsatt ikke skjer, vil saken bli sendt til inndrivelse hos et inkassobyrå, hvor ekstra kostnader kan påløpe. 


Klarna Delbetaling

Du har også mulighet til å velge Klarna Delbetaling og Klarna Konto. Akkurat som når du kjøper med vanlig faktura, får du varene før du betaler. Du kan velge å dele din betaling opp over 6, 12 eller 24 måneder. Klarna Konto deler opp fakturaene dine, slik at du kun mottar én faktura hver måned. På denne ene fakturaen er alle de forskjellige fakturaene du eventuelt har hos Klarna samlet sammen. Her kan du lese vilkårene for Klarnas Delbetaling og her kan du lese vilkårene for Klarna Konto.


PayPal

PayPal (kortbetaling og PayPal-konto).Betal raskere og sikrere gjennom å bruke PayPal. Ved å betale med PayPal kan du enten bruke din eksisterende PayPal-konto, eller gå videre uten å tidligere ha en konto og betale med et debet- eller kredittkort. For mer informasjon gå til www.paypal.com.


Vipps


Med Vipps er det trygt og enkelt å gjennomføre betalinger via mobile enheter. Gjennom teknologier og samarbeid har Vipps skapt en plattform hvor du kan betale på en smart og rask måte med kortene du selv har koblet til brukeren din, som du skal verifisere at tilhører deg for å forhindre svindel. Les mer om vilkårene for bruk av Vipps her.

Levering

Bestillingen din leveres med Bring til nærmeste avhentested eller din adresse. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag.
Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya.


Leveringstid

Den normale leveringstiden vår er på opptil 5 virkedager fra den datoen hvor ordren din blir sendt fra lageret. Ordren sendes fra lageret i løpet av 1-2 virkedager. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Dette vil i så fall fremgå på nettsiden vår. Hvis ikke leveringstidspunktet fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering har skjedd når kjøperen, eller en representant, har overtatt pakken. 


Fraktkostnad

Det er fri frakt på alle bestillinger som legges inn på hjemmesiden, uavhengig av leveringsmetoden som velges. 


Ikke mottatt ordre

Dersom leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på ordrebekreftelsen din, ber vi deg kontakte kundeservice på hei@roccamore.com eller per telefon +45 40431247. Vi kommer til å undersøke saken så fort som mulig, og dersom det har skjedd en feil sender vi rett produkt eller refunderer kjøpsbeløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.


Forsinket levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel per e-post). 


• Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse dersom kjøper venter urimelig lenge med å fremme kravet. 


• Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 


• Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletidspunktet, unngått eller overvunnet følgene av. 


Transportskade- og risiko

Roccamore.no er ansvarlig for bestillingen din frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar bestillingen din med synlige skader på emballasje og/eller produkter, så ber vi deg om så raskt som mulig, og uten unødvendig forsinkelse, å kontakte kundeservice på hei@roccamore.com eller per telefon +47 920 69 064

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 100 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, så forlenges fristen til nærmeste virkedag. 


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før fristen har utløpt. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (via angrerettskjema, e-post eller brev). 


Angrefristen begynner å løpe: 

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 


Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angrerettskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten må̊ varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 


Tilbakebetaling

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.


Retur

Viktig!
Hvis du ønsker å returnere bestillingen din, må du kontakte kundeservice på hei@roccamore.no, slik at de kan sende deg en faktura. Den MÅ være inkludert i returordren for at pakken skal kunne sendes tilbake til vårt danske lager.

Du skal fylle ut et angrerettskjema og vedlegge dette når du sender returen. Du kan enten benytte dette standardiserte angrerettskjemaet dersom du benytter angreretten, eller det angrerettskjemaet som fulgte med i pakken din. Vi anbefaler at du benytter det angrerettskjemaet som fulgte med i pakken da du mottok ordren din.

Sammen med ordren din følger det også med en returetikett, som det er gratis for deg som kjøper å benytte deg av dersom du ønsker å returnere hele eller deler av ordren din. Som kunde er du selv ansvarlig for at produktene er emballert på en måte som gjør at den kommer forsvarlig frem til oss. Vi anbefaler at du returnerer varene i den originale emballasjen som du mottok varene dine i.

Videre er roccamore.no ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Om du ikke benytter returetiketten som fulgte med i pakken din, men et annet returfraktalternativ, så ligger det fullstendige ansvaret for at forsendelsen når fram til oss på deg som kunde. Selger dekker heller ikke returkostnaden dersom kjøper velger et annet returfraktalternativ enn den gratis returetiketten som fulgte med i pakken, så fremt dette ikke har blitt avtalt på forhånd.

Du kan ikke benytte angreretten din ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til henting på avhentestedet. Dersom du ikke ønsker å motta pakken, anbefaler vi heller at du henter ut pakken og deretter returnerer den med den gratis returetiketten som følger med inne i pakken din. 

Det er ikke mulig å bytte eller returnere varer som er forhåndsbestilte (varer som ikke var tilgjengelige og dermed ble spesialbestilt), og heller ikke vareprøver, utstillingsmodeller og rabatterte eller skadede varer. Det er heller ikke mulig å returnere skosprayer eller lignende behandlingsprodukter for sko, samt såler til forfoten.


Bytte

Det er mulig å bytte varer som har blitt kjøpt på hjemmesiden dersom det gjøres innenfor fristen for angrerett på 100 dager. Dersom du ønsker å bytte en vare som er kjøpt via hjemmesiden, så noterer du dette på returseddelen som følger med inne i pakken. Deretter vil ny vare sendes ut til deg når returen har kommet inn på lageret basert på hva du noterte at du ønsket å bytte til. 

Kontakt

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retur, bytte eller annet hei@roccamore.com

Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen, må̊ kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at vedkommende vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 


Dersom varen har en mangel, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. 


• Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to forsøk av retting for samme mangel. 


• Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 


• Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 


Dersom du har mottatt et defekt eller feil produkt, eller ønsker å reklamere på et produkt fra oss, ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på hei@roccamore.com eller per telefon +45 40431247, så hjelper vi deg videre med å finne en løsning på problemet.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på̊ selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også̊ etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. 


• Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke er levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 


• Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr 

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer 

Det forekommer ingen gebyrer dersom du som kjøper ikke henter ut pakken din innenfor fristen. Dette er likevel ikke en måte å benytte seg av angreretten på, og pakken skal derfor hentes ut og returneres med den gratis returetiketten som følger med inne i pakken.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. 

Les mer i personvernerklæringen vår. 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan kontaktes per telefon på 23 400 500 eller per post til Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo.

Klager kan også rettes til den nye europeiske nettbaserte klageportalen, ODR (Online Dispute Resolution), som tilbys av EU-kommisjonen for å gjøre det sikrere for forbrukere å handle på nett. Den nettbaserte klageportalen skal gjøre det mer rettferdig for forbrukerne ved å tilby tvisteløsning av høy kvalitet.

Link til klageportalen og mer informasjon finner du her.

Personvernerklæring

Nettsiden opereres av Roccamore AS, et selskap som er registrert i Norge. Vi verdsetter viktigheten av å beskytte privat informasjon og følger derfor alle krav i vår personvernerklæring.


Shopify Inc. er vert for nettbutikken vår. Dataene dine lagres gjennom Shopifys datalagring, databaser og den generelle Shopify-applikasjonen. De lagrer dataen din på en sikker server, beskyttet av en brannmur. Når du handler fra nettsiden, gir du oss tillatelse til å samle inn og bruke personlig informasjon; som navn, adresse og e-postadresse. Når du benytter deg av nettsiden vår bruker informasjonskapsler og mottar automatisk IP-adressen din, og gir oss informasjon som hjelper oss med å forbedre vår service.


Vi bruker utelukkende dataene dine til å fullføre servicer og forbedre brukervennligheten. Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi beskytter personvernet ditt, er du velkommen til å kontakte oss på hei@roccamore.com


Nedenfor kan du se hvordan vi bruker dataene dine og hvorfor vi gjør det.


 1. Navn og kontaktinformasjon

For å levere bestillingen din

For å sende meldinger via SMS eller e-post, slik at vi kan gi beskjed når ordren er på vei og/eller andre relevante meldinger

Sende deg informasjon via SMS eller e-post om nye produkter eller tjenester - for å holde deg oppdatert. Dette sendes kun ut dersom vi har din tillatelseVise deg reklamer fra Roccamore når du surfer på nettet - slik at du kan se de nyeste produktene og gode tilbud

Finne ut hva du, og andre kunder, liker - og dermed sørge for at du får det du ønsker og at innholdet vårt er relevant for deg 2. Betalingsinformasjon

For å ta imot betalinger og gjennomføre tilbakebetalinger - dette må gjøres for å fullføre servicen vår. Dersom du velger direkte betaling via betalingsportal lagrer Shopify data fra kortet ditt. Det er kryptert via Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Kjøpstransaksjonsdataene lagres bare så lenge det er nødvendig for å fullføre kjøpet. Etter at det er fullført, blir informasjonen slettet.

Vi tar imot betaling med Visa, MasterCard, Maestro, PayPal, Klarna og Vipps.


3. Kontakthistorikk - det du har sendt oss på chat, e-post eller sosiale medier.

For å tilby kundeservice og -support. Dette er nødvendig for å gjennomføre kontrakten med deg, og gjør det mulig å følge opp på ordre eller produktrelatert informasjon som du har etterspurt.

For å kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester4. Kjøpshistorikk og produkter lagt i handlekurv

For å fullføre ordrer

Tilby kundeservice og -support, samt håndtere returer

Finne ut hva du, og andre kunder, liker - og dermed sørge for at du får det du ønsker og at innholdet vårt er relevant for deg5. Informasjon om din enhet og hvordan du bruker nettsiden vår

Dette inkluderer IP-adresser og enhetstype. Dette inkluderer også lokasjonsdata, dersom du ønsker å dele dette med oss. Denne informasjonen brukes:

For å forbedre nettsiden og kundeopplevelsen, slik at vi kan vi deg den best mulige kjøpsopplevelse

For å beskytte nettsiden - unngå samt oppdage svindel mot deg og Roccamore, og oppfylle våre juridiske forpliktelser om å ta vare på dataene dine.

For å beskytte din personlige informasjon - vi tar rimelige forholdsregler og følger standard praksis i bransjen for å sikre at den ikke blir feilaktig tapt, misbrukt, åpnet, avslørt, endret eller ødelagt.

 


6. Dine svar på spørreundersøkelser og konkurranser

Vi bruker informasjonen du gir oss når du deltar i spørreundersøkelser, konkurranser eller annet. Dette gjør vi for å annonsere en vinner, i tillegg til å forbedre din opplevelse og produkter/tjenester som vi tilbyr. 

Det er ikke obligatorisk å gi oss personlig informasjon. Det kan dog være at du ikke vil kunne fullføre et kjøp fra nettsiden uten dette, og vi vil muligens ikke kunne tilby en optimal kundeopplevelse. Det er ditt valg - og vi lover å respektere det.

Vi anonymiserer og samler personlig informasjon (slik at du ikke kan identifiseres), og bruker det bl.a. for å teste våre IT-systemer, undersøkelser, dataanalyser, forbedring av nettsiden, samt utvikling av nye produkter og tjenester. Denne informasjonen deles også med en tredjepart.

   


7. Deling av informasjon

Vi selger ikke og vil ikke selge din personlige informasjon til en tredjepart - inkludert navn, adresse, e-postadresse og kortinformasjon. Vi ønsker å bevare din tillit, og vi tror at dette er absolutt nødvendig for å gjøre nettopp det.Vi deler dog relevant data med følgende selskaper, som er essensielle for å tilby våre tjenester:

- Selskaper som er involvert i å fullføre bestillingen din; for eksempel betalingsleverandører, kundeserviceapplikasjoner, lageret vårt og deres ansatte, og fraktleverandører.

- Profesjonelle tjenesteleverandører; for eksempel markedsføringsbyråer, annonsepartnere og nettverter som hjelper oss med å drive virksomheten vår.

- Kredittreferansebyråer, rettshåndhevelse og svindelforebyggende etater, slik at vi kan hjelpe deg med å bekjempe svindel.

Vi kan gi tredjeparter samlet, men anonymisert, informasjon og analyse om våre kunder. 8. Markedsføring

Email markedsføring
Hvis du melder deg på nyhetsbrevet vårt, sender vi markedsføring via e-post. Dette gjør vi for å holde deg oppdatert på hva som skjer og for å hjelpe deg med å finne produktene våre.

Du kan melde deg på våre nyhetsbrev ved kjøp i våre butikker, kjøp på nett eller når du bruker en av abonnementsboksene på nettsiden vår. Du må alltid godkjenne dette enten ved å krysse av i en boks eller ved å godta dette med vårt butikk personell.

Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst melde deg av tjenesten. Dette gjør du ved å gjøre følgende:- Klikk på linken med ‘unsubscribe’ i en av våre e-poster, når du har gjort ovenstående, vil profilen din bli oppdatert for å sikre at du ikke mottar flere e-poster med markedsføring fra oss. Vær oppmerksom på at det ofte kan ta noen dager før alle systemene våre er oppdatert etter slike endringer. Du kan derfor oppleve å motta e-poster fra oss mens vi prosesserer forespørselen din. Ved å melde deg av nyhetsbrevet vil du ikke forstyrre tjenestekommunikasjon for eksempel ordreoppdateringer. 

SMS/mobilmarkedsføring

Når du oppgir telefonnummeret ditt til markedsføringsformål, samtykker du til å motta markedsføringsrelaterte SMS-meldinger (i form av rabattkoder, påminnelser om handlekurven din, informasjon om når produkter er tilbake på lager osv.

Ditt samtykke er ikke betinget av noe kjøp.

Datapriser kan tilkomme. Hyppigheten av meldinger varierer.

Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å klikke på lenken "Avslutt abonnement" i SMS-en.

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene dine (dvs. telefonnummeret) i forbindelse med SMS-markedsføring er artikkel 6(1)(a) i personvernforordningen.

Vi behandler personopplysningene dine så lenge du abonnerer på SMS-markedsføring. Hvis du avslutter abonnementet på SMS-markedsføring, vil vi også slutte å sende det til deg.

Når du avslutter abonnementet på SMS-markedsføring, lagrer vi det nå tidligere samtykket ditt i 2 år etter at det sist ble brukt på grunn av krav om foreldelse.9. Se annonser på nett

Vi driver med annonsering på nettet for å holde deg oppdatert på hva vi driver med og for å hjelpe deg med å se og finne produktene våre. Som mange selskaper målretter vi mot roccamore-bannere og -annonser for deg når du er på andre nettsteder. Vi gjør dette ved å bruke en rekke digitale markedsføringsnettverk og annonseutvekslinger; vi bruker en rekke annonseringsteknologier som web beacons, piksler, annonsetiketter, informasjonskapsler og mobilidentifikatorer, samt spesifikke tjenester som tilbys av noen nettsteder og sosiale nettverk. Bannerne og annonsene du ser er basert på informasjon vi har om deg, eller din tidligere bruk av nettsiden. For eksempel søkeloggen din fra roccamore og innholdet du har lest, samt roccamore-bannere eller -annonser du tidligere har klikket på.10. Lagring av informasjonen din

Vi lagrer informasjonen din så lenge som nødvendig for å kunne tilby våre tjenester til deg, i maks. 5 år.

Hvis det er rimelig nødvendig eller nødvendig for å oppfylle juridiske eller lovlige krav, løse tvister, forhindre svindel og misbruk eller håndheve våre vilkår og betingelser, kan vi også beholde noen av dine opplysninger etter behov, selv etter at du har stengt kontoen din eller den er ikke lenger nødvendig for å levere tjenestene til deg.

 


11. Dine rettigheter

Retten til å bli informert om hvordan dine personlige informasjoner blir brukt

- Retten til tilgang på personlig informasjon vi har om deg

- Retten til å kunne korrigere ukorrekt personlig informasjon vi har om deg

- Retten til å forespørre sletting av dine data, stoppe behandling eller innsamling av dem, under visse omstendigheter

- Retten til å stoppe direkte markedsføring rettet mot deg og til enhver tid å trekke tilbake samtykke til annen samtykkebasert behandling

- Retten til å forespørre overføring av dataen din til deg eller en annen tjenesteleverandør

- Retten til å klage til Datatilsynet

Dersom du ønsker å utøve rettighetene dine, dele kommentarer og bekymringer eller bare har noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på hei@roccamore.no.

 


12. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst, og vi anbefaler derfor å sjekke den ofte.

 


13. Spørsmål og kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, endre eller slette personopplysninger vi har om deg, registrere en klage eller bare vil ha mer informasjon, kan du kontakte oss på hei@roccamore.com

  


Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

Nedenfor finner du en oversikt over vår bruk av informasjonskapsler og våre samarbeidspartnere i denne forbindelse. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre kvaliteten på nettsiden vår, og for å prøve å optimere din opplevelse.

Når du går inn på nettsiden vår, sender vår webserver en informasjonskapsel til datamaskinen din som lar oss gjenkjenne datamaskinen din, men ikke spesifikt hvem som bruker den. Ved å knytte identifikasjonstall i informasjonskapslene med annen kundeinformasjon når du for eksempel logger deg på nettsted, vet vi at informasjonen om informasjonskapsler gjelder deg.

Ved å gå videre fra denne siden, godtar du våre innstillinger for informasjonskapsler. Du bekrefter også at du forstår retningslinjene for informasjonskapsler, som forklarer hvordan du kan administrere informasjonskapsler og preferanser.

 

1. Nødvendige informasjonskapsler

Ytterst nødvendige informasjonskapsler hjelper med å gjøre en hjemmeside brukbar ved å aktivere grunnleggende funksjoner. Dette er blant annet for å huske postnummeret ditt og hva som er i handlekurven din, mens du fortsetter å surfe på nettsiden og/eller gjennomfører en bestilling. Vi kan også identifisere om du er logget inn på roccamore.no og sørge for at du har tilgang til alle funksjoner på nettsiden.  Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene. Dersom du velger å ikke akseptere disse informasjonskapslene, vil du ikke kunne bruke gjennomføre ordre på nettsiden. 

 

2. Ytelsesbaserte informasjonskapsler

Informasjonskapslene lar oss samle analyser for å forbedre nettstedets ytelse og funksjonalitet, slik at vi kan forbedre kvaliteten på nettsiden vår samt tjenestene vi tilbyr. Analysene kan måle en sides popularitet, vanlige mønster på hvordan folk surfer og beveger seg rundt på nettstedet, og hvor ofte visse funksjonaliteter er brukt. Vanligvis aggregerer vi dataene for en gjennomgang av dem, men for å forstå hva som interesserer deg mest kan vi enkelte ganger også samle informasjon eller innhold du har sett på.

 

3. Funksjonelle informasjonskapsler

Funksjonelle informasjonskapsler forbedrer nettsidens funksjonalitet ved å gi tilgang til tilleggstjenester eller forbedre dine fremtidige besøk på nettstedet vårt. Det gjør det også mulig å lagre opplysninger som endrer måten hjemmesiden ser ut eller oppfører seg på. F.eks. ditt foretrukne språk eller den regionen du befinner deg i. Disse informasjonskapslene kan muligens deles med partnere for å utføre tjenester på nettsiden. Informasjonen som deles brukes utelukkende til å tilby en tjeneste, et produkt eller en funksjon, og ikke til noe annet.

 

4. Markedsføringsrelaterte informasjonskapsler

Målretting og deling av informasjonskapsler gir deg en tilpasset nettopplevelse ved å tilby deg interessebaserte tjenester både på dette nettstedet og på andre nettsteder.

Informasjonskapsler som tilpasser nettleseropplevelsen på nettstedet vårt, samler kun informasjon ved å referere til IP -adressen du bruker. Noen av disse tilpassede nettopplevelsene kan være knyttet til tjenester levert av tredjeparter som tilbyr disse tjenestene for å anerkjenne at du har besøkt nettstedet vårt. Denne informasjonen brukes til å informere deg om produkter og/eller tjenester som kan være av interesse for deg eller for tjenester levert av våre tredjepartspartnere.

Disse informasjonskapslene kan også lenke til sosiale nettverk som Facebook eller Instagram gi reklamebyråer informasjon om besøket ditt, slik at de kan presentere deg annonser som kan være av interesse for deg.


Hvor lenge vil informasjonskapslene forbli på datamaskinen eller mobilenheten min?

Hvor lenge en informasjonskapsel forblir på datamaskinen eller mobilenheten din, avhenger av om det er en vedvarende informasjonskapsel eller økt-informasjonskapsel. Økt-informasjonskapsler varer til du slutter å surfe, og vedvarende informasjonskapsler varer til de utløper eller blir slettet. De fleste informasjonskapslene vi bruker er vedvarende og vil utløpe mellom 1 time til to år fra datoen de ble lastet ned til enheten din. Se avsnittet nedenfor for mer informasjon om hvordan du fjerner dem før de utløper.

 

Hvordan kontrollerer du informasjonskapsler?

Du kan kontrollere og administrere informasjonskapsler på forskjellige måter. Vær oppmerksom på at fjerning eller blokkering av informasjonskapsler kan påvirke brukeropplevelsen din negativt, og deler av nettstedet vårt vil ikke lenger være fullt tilgjengelig. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan velge om du vil godta informasjonskapsler under nettleserens meny for "Verktøy" eller "Innstillinger".For mer informasjon om hvordan du endrer nettleserinnstillingene eller hvordan du blokkerer, administrerer eller filtrerer informasjonskapsler, kan du finne i nettleserens hjelpefil eller på nettsteder som: www.allaboutcookies.org, www.fdih.dk eller https: // www .privacypolicies.com/blog/how-todelete-cookies/.

Mange av tredjepartsannonsørene og andre sporingstjenester som er oppført ovenfor, gir deg muligheten til å velge bort deres sporingssystemer. Du kan lese mer om informasjonen de samler inn og hvordan du velger bort det via koblingen til personvernerklæring som er oppført ovenfor.


 

Nødvendige (17)

Nødvendige informasjonskapsler hjelper til med å gjøre et nettsted brukbart ved å muliggjøre grunnleggende funksjoner som sidenavigering og tilgang til sikre områder på nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere skikkelig uten disse informasjonskapslene.


Preferanser

Preferanserelaterte informasjonskapsler gjør det mulig for et nettsted å huske informasjon som endrer måten nettstedet oppfører seg eller ser på, for eksempel ditt foretrukne språk eller regionen du befinner deg i.


Statistiske (15)

Statistiske informasjonskapsler hjelper nettsidens eiere å forstå hvordan besøkende samhandler med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.


Markedsføringsrelaterte (46)

Markedsføringsinformasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Intensjonen er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.

Roccamore repair service

Roccamore tilbyr å reparere dine roccamore sko kjøpt etter 1. januar 2022 på www.roccamore.no eller i en av våre roccamore butikker.

Du må kunne vise kvittering eller ordrenummer for kjøp av skoen. Denne tjenesten inkluderer også preloved sko.

Du kan kun kjøpe roccamore reparasjonstjeneste med poeng opptjent på shoelovers club-kontoen din.

En reparasjon koster 4.000 poeng.

Roccamore reparasjonsservice kan kun bestilles når du er logget inn på din shoelovers club-konto.

Én roccamore-reparasjonstjeneste dekker én reparasjon eller reparasjon av samme skade på begge skoene i et par. Dette kan være hælspisser på begge skoene i et par.
Kostnader for å sende de ødelagte skoene til oss, betales av kunden. Frakt tilbake til kunden betales av roccamore.

Roccamore reparasjonsservice dekker følgende reparasjoner

Hvis reparasjonen ikke aksepteres

Vær oppmerksom på at dersom skoene viser tegn til å være forsømt, forbeholder vi oss retten til å nekte reparasjon på grunn av manglende vedlikehold eller alvorlige skader forårsaket av slitasje.

Vår skomaker vil reparere skoene best mulig, men avhengig av skaden kan vi ikke garantere at de vil se ut som nye.

Hvis vi ikke godtar reparasjonsforespørselen din, vil poengene du har løst inn for denne tjenesten bli returnert til din shoelovers club-konto.

Kundens ansvar

Kunden må få  godkjenning av  reparasjon av roccamore før skoene sendes. Ellers godtar vi ikke reparasjonen og kundens poeng vil kanskje ikke bli refundert.

Kunden må legge ved roccamore reparasjonsserviceskjema, mottatt på e-post fra roccamore kundeservice. Ellers aksepterer vi ikke reparasjonen og kundens poeng vil ikke bli refundert.

Kunden er ansvarlig for å pakke skoene forsvarlig når skoene sendes. Skoene skal sendes i en eske, som også kan brukes til å sende skoene inn igjen.

Skomakeren er ansvarlig for å sende skoene trygt tilbake til kunden igjen etter at skoene er reparert.

Roccamore tar ikke ansvar for skoene under reparasjonsprosessen, inkludert skade under frakt til og fra skomaker / butikken.

Vi anbefaler at du pakker skoene i hard emballasje og atskilt fra hverandre, slik at skoene ikke lager merker under frakt.

Det er skomakerens ansvar å passe på skoene og oppbevare dem trygt når de er mottatt.

Retten til å klage på 24 måneder utvides ikke i forbindelse med denne tjenesten.

Du kan bruke denne tjenesten når som helst, også etter at 24 måneders klagerett er overskredet, dersom skoen er kjøpt etter 1. januar 2022

Bestill skoreparasjonsservice på https://www.roccamore.no/pages/roccamore-repair-service

Hvis du har spørsmål, kan du alltid kontakte vår kundeservice på hei@roccamore.no

Kontakt

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt kundeservice på hei@roccamore.no eller ring +45 4043 1247 mandag til fredag 10:00 - 14:00

Maj 2024